Leasing

Leasing to szczególna forma kupowania samochodów praktykowana głównie przez firmy. Dzięki niej można korzystać z nowego samochodu bez konieczności wykładania za jednym razem dużej ilości gotówki. Leasing polega bowiem na ratalnym opłacaniu konkretnej rzeczy, która stanie się własnością nabywcy, dopiero po uregulowaniu konkretnej sumy pieniędzy. Leasing zawierany jest zwykle na kilka lat i korzystają z niego głównie małe firmy potrzebujące kupić samochód niezbędny do swojej działalności, ale także większe przedsiębiorstwa, które muszą nabyć większą ilość pojazdów.